Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
4 oktober 2019
Lyssna

Gerbianska Trädgården lämnar Råda säteri

Efter nio år på Råda säteri flyttar Gerbianska Trädgården från området i månadsskiftet januari-februari 2020. Flytten går till Vargaslätten i Simlångsdalen utanför Halmstad.

Gerben Tjeerdsma och Gerbianska Trädgården flyttade in på Råda säteri 2010. Under åren har Gerben med sitt företag bidragit starkt till utvecklingen av säteriets park och trädgård, bland annat tillsammans med kommunen i det EU-projekt som 2012-2014 resulterade i att både köksträdgård, växthus och terrassplantering kom till stånd.

2015-2018 var Gerbianska Trädgården upphandlad leverantör av grönyteskötseln på Råda säteri och hade hand om plantering och skötsel av rabatterna liksom av skötseln av grönytorna i stort. Samtidigt har Gerbianska Trädgårdens odling, växtförsäljning och olika evenemang bidragit till att skapa ett levande Råda säteri.

– Gerbianska Trädgården har verkligen varit med och satt Råda säteri på kartan, säger Peter Lönn, kommundirektör. När Gerben Tjeerdsma med sitt företag nu ser chans att växa och utvecklas på en annan plats, är det klart att vi önskar honom all framgång i detta.

Trädgårdsdagen 2015. Foto: Anna Sigvardsson

Vidare utveckling av Råda säteri

Utvecklingen av Råda säteri som lokalt utflyktsmål fortgår. Målet är att skapa en levande, modern säterimiljö och ledorden är relevant, tillgängligt och dynamiskt.

– Vi jobbar vidare med utvecklingen av Råda säteri, bland annat med att skapa aktiviteter och med att få in fler verksamheter på området, berättar Peter Lönn. En förutsättning i utvecklingen är att området ska kunna stå på egna ben och bära sig självt ekonomiskt. Därför behöver vi nu se över hur vi bäst tar tillvara de ytor som Gerbianska Trädgården lämnar.

Hemsida för Råda säteri

Utveckling av Råda säteri

Kontakt

Peter Lönn, kommundirektör
031-724 61 00länk till annan webbplats (växel)
kommun@harryda.se

Per-Arne Larsson, chef för sektorn för teknik och förvaltningsstöd
031-724 61 00länk till annan webbplats (växel)
per-arne.larsson@harryda.se

Birgitta Flärdh, utvecklingschef
031-724 61 00länk till annan webbplats (växel)
birgitta.flardh@harryda.se