Kontakt
Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
15 juni 2017
Lyssna

Första spadtaget för efterlängtad idrottshall

Representanter från Härryda kommun, föreningslivet och byggentreprenören Tommy byggare tog idag det första spadtaget tillsammans.

Torsdagen 5 juni togs det första spadtaget för den nya idrottshallen vid Önneröds fotbollsplaner i Landvetter. Hallen får namnet Pinntorps idrottshall och beräknas stå klar hösten 2018.

Mitt bland sommarblommorna togs idag det första spadtaget för Pinntorps idrottshall. Annette Hansen, enhetschef fritid, är nöjd över att arbetet med hallen tagits fram i samarbete med föreningarna.
- Det har varit en jättebra process och föreningarna har kommit med bra och praktisk input, vilket gör att hallen känns väldigt genomtänkt.

Kommunstyrelsens ordförande, Per Vorberg (M), var en av dem som satte spaden i marken.
- Det här känns väldigt bra; nu tillskapar vi ännu mer yta för föreningslivet och ungdomarnas möjligheter att utöva idrott.

Kontakt

Annette Hansen, enhetschef fritid
031- 724 61 00
annette.hansen@harryda.se

Skissbild