26 maj 2020
Lyssna

Dags att tycka till om nytt förslag till föreningsstöd

Flickor som spelar fotboll

Nu är det dags för alla föreningar i Härryda att tycka till om det nya förslaget till översyn av bidrag och stöd till kommunens föreningsliv. Den 14 juni är sista dagen att lämna synpunkter.

Syftet med stöd till verksamheter inom förenings- och fritidsområdet är att bidra till ett aktivt föreningsliv och att skapa goda möjligheter för invånare i kommunens alla delar att ha ett gott liv genom en meningsfull fritid. I mars 2018 beslutade Kommunstyrelsen i Härryda kommun att det ska göras en totalöversyn av bidrag och stöd till kommunens föreningar. Detta för att få ett mer rättvist bidragsstöd.

– Nuvarande stöd till föreningslivet har sett i stort sett lika ut sedan början av 1990-talet. Eftersom samhället och föreningslivet ser annorlunda ut idag behöver stödet ses över, säger Mats Rosendahl, planeringsledare för föreningsstöd på Härryda kommun.

Alla synpunkter gås igenom

Förslaget har nu skickats till föreningslivet för återkoppling senast 14 juni 2020. Se förslaget här.länk till annan webbplats Alla föreningar som vill kan boka en telefontid för att ställa frågor och få svar utifrån sin förening.

– För att detta ska bli bra är vi beroende av föreningarnas återkoppling på förslaget. Alla synpunkter vi får in kommer att gås igenom och vi kommer att ge återkoppling till de föreningar som lämnar synpunkter, säger Mats Rosendahl.

Förslaget för nytt föreningsstöd kommer att lämnas till Välfärdsnämnden för beredning och Kommunfullmäktige fattar ett beslut i frågan under hösten 2020. Kommunen hoppas kunna ha en ny modell för stöd på plats från och med januari 2021.

Här kan du läsa mer om föreningsstöd i Härryda kommun och se en presentation av det nya förslaget.

Kontakt

Mats Rosendahl, planeringsledare för föreningsstöd
031-724 64 48
mats.rosendahl@harryda.se