28 december 2020
Lyssna

Bibliotek och fotbollsplaner öppna igen

Kommunens bibliotek och utomhusplaner för fotboll som hållits stängda efter rekommendation från regeringen och Folkhälsomyndigheten öppnas igen den 28 december.

Den 18 december presenterade regeringen och Folkhälsomyndigheten nya restriktioner som innebar att kommunala verksamheter som inte är nödvändiga bör hållas stängda till och med den 24 januari. I Härryda kommun stängdes därför kulturhus, bibliotek, idrottshallar, ishall samt fotbollsplaner.

Biblioteken öppna enligt helgtider

Den 23 december förtydligades att bibliotek omfattas av bibliotekslagen, som är en samhällsservice, och ska enligt lag finnas tillgänglig för alla. Biblioteken i Härryda kommun öppnar därför igen från och med 28 december och följer de sedan tidigare planerade öppettiderna utifrån jul- och nyårshelgerna.

Öppettider på bibliotekenlänk till annan webbplats

Fotbollsplaner öppna för bokning

Efter att Folkhälsomyndigheten förtydligat att träning utomhus ska kunna utföras om utomhusanläggningar kan hållas öppna på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt, görs nu en ny bedömning. Från den 28 december kan därför kommunala fotbollsplaner åter igen bokas för organiserad utomhusträning.

Bokning av fotbollsplanerlänk till annan webbplats

Beslutet om att öppna bibliotek och fotbollsplaner togs den 28 december av välfärdsnämndens ordförande Maria Kornevik Jakobsson.