16 februari 2022

Begagnade bord skänktes bort för återbruk – alla gick åt

När Hulebäcksgymnasiet bytte ut sina 25 år gamla matsalsbord skulle helst inget gå till spillo. Hälften av borden har tagits omhand för återbruk i andra kommunala verksamheter. Övriga bord skänktes bort till intresserade – alla bord gick åt på en dag.

De 80 matsalsborden har lunchats vid av tiotusentals elever sedan 1990-talet. Nu är borden slitna och redo att bytas ut. Istället för att göra sig av med borden direkt, kontaktade Hulebäcksgymnasiet Alice Karlström, som håller ihop kommunens arbete med återbruk av möbler. På så vis kommer 40 av borden att tas omhand av kommunens arbetslag för möbelrestaurering och kan komma till återanvändning i andra verksamheter.

Genom det vi kallar ”cirkulära möbelflöden” kan vi minska kommunens konsumtion av möbler och inventarier och bidra till ett minskat klimatavtryck, samtidigt som vi sparar pengar, berättar Alice Karlström.
Det var toppen att Hulebäcksgymnasiet hörde av sig. Nu får vi ett stort antal bra bord för återanvändning!

Skänkte bord till intresserade

De resterande borden var alltför slitna för att restaureras så att de håller för ytterligare användning i kommunen. Om föreningar och allmänhet kunde ha användning av borden kunder de under ett par dagar hämta bord för privat bruk.

Borden var väldigt slitna, men vi vill ju inte slänga. Därför annonserade vi ut borden och intresset var stort, säger Alice Karlström.

Nu är alltså alla bord avhämtade. Tack för visat intresse!

Kontakt

Vid frågor om kommunens arbete med återbruk av möbler, kontakta:
Alice Karlström, processledare för cirkulära möbelflöden
alice.karlstrom@harryda.se
031-724 88 56