Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
14 januari 2020
Lyssna

Åter tillåtet att spela med handbollsvax i Pinntorps idrottshall

I december 2019 förbjöds tillfälligt användningen av handbollsvax i Pinntorps idrottshall i Landvetter efter att några idrottsutövare på kort tid skadat sig. Efter att kommunen både sett över bokningsrutiner och städning samt beslutat om flera förebyggande åtgärder är det nu åter tillåtet att spela med handbollsvax.

Förra året skadade sig några idrottsutövare i Pinntorps idrottshall i Landvetter. En misstänkt bidragande orsak var att det funnits rester av handbollsvax på idrottshallens golv. Under tiden som problematiken undersöktes var det inte tillåtet att använda handbollsvax eller motsvarande hjälpmedel i Pinntorps idrottshall.

Under december och januari har Härryda kommun inhämtat riktlinjer från Svenska handbollsförbundet och jämfört städrutinerna i Pinntorps idrottshalls städrutiner med städrutinerna i Partille Arena. Kommunen bedömer att befintliga städrutiner fungerar bra, men att kompletterande åtgärder kan göras för att handbollsverksamheten ska kunna använda vax i Pinntorps idrottshall och Landvetter idrottshall. Därmed hävs förbudet mot handbollsvax.

Gemensam ansträngning för att hålla våra idrottshallar rena

För att förebygga rester av handbollsvax i kommunens idrottshallar vidtas flera förebyggande åtgärder.

  • Spel med handbollsvax är tillåtet i Pinntorps idrottshall och Landvetters idrottshall.
  • Efter spel med handbollsvax utförs särskild städrutin för att rengöra hallgolvet.
  • Den bolltvätt som finns i Pinntorps idrottshall ska användas innan man lämnar spelplanen. Den förening som bokat hallen ansvarar för att det inte förekommer rester av vax på ytor utanför spelplanen i exempelvis i omklädningsrum, korridor och på dörrhandtag.
  • En handtvättsmaskin kommer att installeras i anslutning till planytorna i Pinntorps idrottshall och i Landvetters idrottshall för att underlätta att tvätta bort vax från händer innan man lämnar spelplan.
  • Om det bokas extra träningstider utöver de som överenskommits med kommunens föreningsservice får vax inte användas eftersom städning då inte kan garanteras.
  • Endast det handbollsvax som rekommenderas av Svenska handbollsförbundet får användas. Handbollsklister får inte användas.
  • Svenska handbollsförbundet har i januari 2020 utbildat junior- och seniorspelare i Härryda handbollsklubb i hantering av handbollsvax.

Stärkta dialoger med föreningar och löpande utvärdering

Kommunen har sedan tidigare dialog med föreningar i Pinntorps idrottshall. Dessa dialoger kommer att stärkas ytterligare och genomföras med regelbundenhet.

En samlad uppföljning och utvärdering kommer görs årligen av förvaltningens föreningsservice och städservice tillsammans med berörda föreningar.

Kontakt

Karin Beckman, kultur- och fritidschef
031-724 64 34
karin.beckman@harryda.se