Kontakt
18 april 2018
Lyssna

Vi undersöker marken på parkeringen vid Långenäsvägen

På ett flygfoto ser vi parkeringen vid Långenäsvägen ovanifrån. Den ligger mellan Massetjärn och järnvägen. Ett område som är streckat med gul färg visas på ungefär var kommunen ska göra markundersökningar.

Mölnlycke växer och det gör att vi bland annat behöver fler parkeringsplatser. Kommunen ska nu ta reda på om det skulle kunna bli fler p-platser på den parkering vid Långenäsvägen där bilister kan stå idag.

Härryda kommun vill undersöka om det är möjligt att bygga fler parkeringsplatser på den parkering som idag finns mellan Långenäsvägen och järnvägen. Det handlar om att bygga ut markparkeringen och att eventuellt bygga ett enklare parkeringsdäck på delar av dagens markparkering.

P-däcket ska i så fall användas fram tills att Götalandsbanan byggs ut och det blir förändringar i hur vi använder stationsområdet.

En äldre detaljplan för den västra delen av dagens parkering gör det möjligt för kommunen att bygga ett enklare envånings parkeringsdäck, som består av parkering på markplan och på plan 1.

Start under vecka 17

Vi kommer att börja med att göra det som kallas

  • markundersökningar och
  • geotekniska undersökningar

Resultaten av undersökningarna kommer att hjälpa oss att se om området är lämpligt för att bygga ut markparkeringen och eventuellt ett enkelt p-däck, och hur vi kan gå vidare med planeringen och arbetet.

Vi börjar med undersökningarna under vecka 17, det vill säga någon gång under den vecka som börjar med den 23 april. 

Kontakt

Anna Lundqvist, projektledare
031-724 61 00 (växel)
anna.lundqvist@harryda.se