Kontakt
Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
3 oktober 2017
Lyssna

Vi deltar i projekt som testar självkörande bussar

Härryda kommun är med i ett projekt som ska testa självkörande delade elfordon, det vill säga eldrivna bussar. Våren 2018 visas bussen upp i Mölnlycke.

För att möta utmaningarna med förtätning, parkeringsplatser och samtidigt behålla tillgängligheten och möta invånarnas behov ska projektet S3, Shared Shuttle Services, testa delade självkörande elfordon för att visa hur nya mobilitetslösningar kan stärka stadsutveckling, stimulera och stärka förtätning med en lägre parkeringsnorm.

– Att vara en del av projektet är en chans för oss som kommun att testa och driva på utvecklingen av nya idéer och innovationer kring transport. När parkering byts mot angöring och självkörande fordon ska vi ligga i framkant för att ta del av utveckling och forskning på området. Inte minst i utvecklingen av vår nya hållbara stad Landvetter Södra och Mölnlycke centrum, säger Frida Barrett, projektledare på Härryda kommun.

Projektet omfattar nio delar: testa och validera självkörande skyttlar (shuttles), identifiera kompletterande mobilitetstjänster, driva öppen innovation, skapa en affärsmodell och en färdplan för självkörande mobilitetstjänster, utforma kopplingar till molninfrastruktur och genomföra events och marknadsföring kopplad till initiativet.

Härryda kommun har åtagit sig att i maj 2018 arrangera ett tillfälle då en av bussarna visas upp i Mölnlycke. Inför det tillfället behöver bussens färdrutt scannas in, så att den hittar rätt.

Projektet S3 är en del av regeringens strategiska samverkansprogram. Det leds av RISE Viktoria och samlar stadsutvecklare, näringsliv, högskolor och offentlig sektor för att gemensamt utforma och prova nya delade mobilitetslösningar med potentialen att stärka Göteborg och regional mobilitet. Projektet startar i maj 2017 och pågår till december 2018.

Läs mer om projektet

Härryda kommun är med i ett projekt som ska testa självkörande elbussar.

 

Partners

RISE Viktoria
Autonomous Mobility
Volvo Cars
Sunfleet
Chalmers
Chalmers Fastigheter
ÄlvstrandenUtveckling AB
Karlastaden Utvecklings AB
Göteborgs Stads Parkering AB
Göteborgs Stad, Trafikkontoret
Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret
Förvaltnings AB Framtiden
Härryda Kommun
Västtrafik
Ericsson

Kontakt

Frida Barrett, projektledare
031-724 63 04
frida.barrett@harryda.se