Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
3 november 2020

Västtrafiks nya zoner och taxor får negativa konsekvenser

Denna nyhet publicerades 11 september 2020

Den 4 november 2020 genomför Västtrafik en omfattande förändring av kollektivtrafiken i syfte att förenkla resandet. 70 zoner slås ihop till tre och biljettpriserna ändras. För invånare och företag i Härryda kommun blir det dyrare resor då Härryda inte placerats i zon A, vilket kommunen hela tiden arbetat för.

– Det här går helt emot de strategiska mål som vi arbetar för i Härryda kommun och i regionen, nämligen ett ökat resande med kollektivtrafiken. Det här förslaget är dyrt och dåligt för alla som pendlar till och från Härryda kommun. Som jag ser det får våra kommuninvånare och företag ta kostnader och konsekvenser för att trafiken till- och från och i Göteborg inte fungerar, säger Per Vorberg (M) kommunstyrelsens ordförande.

Även kommunalråd Patrik Linde (S) är kritisk:
– Det är väldigt beklagligt att regionens politiker tagit detta beslut, det känns inte alls rättvist. Biljettpriserna kommer att missgynna våra kommuninnevånare och de företag som verkar i vår kommun. Detta har vi kämpat emot, säger han.

Flaggat för följderna för invånare och företag

Under flera år som arbetet med det nya systemet pågått har Härryda kommun lyft vikten av att kommunen får ingå i samma zon som Göteborg. Ett tungt argument är det stora antalet pendlare som dagligen reser mellan Härryda kommun och Göteborg. Många jobbpendlar från Mölnlycke men även stort arbetspendlande till Landvetter flygplats har lyfts fram.

Även för företag som finns i Härryda kommun idag eller som planerar att etablera sig här får det nya systemet stora konsekvenser. Näringslivschefen Fredrik Olsson har vid flera tillfällen påtalat hur viktig frågan om en fungerande kollektivtrafik är för näringslivet.

– Företagen i kommunen är helt beroende av att det finns effektiva och bra transporter. Kollektivtrafikfrågan kommer upp i samtliga samtal som vi har med det lokala näringslivet, och det finns en farhåga om att det kan bli svårare att rekrytera och behålla personal, säger han.

Vänder sig till kommunen med frågor

När Västtrafiks nya zonindelning nu närmar sig införande har konsekvenserna, framförallt prishöjningen, blivit allt tydligare för invånarna i Härryda och många vänder sig till kommunen med frågor och synpunkter.

– Folk är upprörda och frustrerade och jag förstår dem, många hör av sig och vill veta varför Härryda kommun tycks missgynnas och hur vi på kommunen och som politiker jobbar med frågan. Jag kommer förstås fortsätta kämpa för att vi ska få gehör för våra argument och jag hoppas och tror att Härryda kommun åtminstone på längre sikt ska komma med i zon A, säger Per Vorberg och får medhåll av Patrik Linde:

– Självklart kommer vi även fortsättningsvis att kämpa för bättre kollektivtrafiklösningar och att vår kommun ska tillhöra zon A, säger Patrik Linde.

Läs fakta om kollektivtrafik i Härryda och vad kommunen gjort sedan förslaget om ny zonindelning presenterades.

Läs mer om zonindelningen på Västtrafiks hemsida

https://www.vasttrafik.se/reseplanering/abc/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om Västtrafiks nya priserna för resor

https://www.vasttrafik.se/om-vasttrafik/nyhetsarkiv/langre-resor-gynnas-i-vasttrafiks-nya-biljettutbud/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För frågor

Per Vorberg (M), kommunstyrelsens ordförande
per.vorberg@harryda.se

Patrik Linde (S), vice ordförande i kommunstyrelsen
patrik.linde@harryda.se

Trafikverksamheten i Härryda kommun
trafik@harryda.se