Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
26 juni 2020

Västtrafik ändrar förslag om kollektivtrafik till Mölnlycke

Efter Härryda kommuns kritik mot förslaget om försämrad turtäthet på busslinjen Grön express och fler avgångar med tåg till Mölnlycke, väljer nu Västtrafik att dra tillbaka förslaget. Däremot får Grön express till viss del en ny linjesträckning i Mölnlycke och Göteborg från och med sommaren 2021.

Enligt Västtrafiks förslag skulle antalet tågavgångar till Mölnlycke öka samtidigt som Grön express skulle få minskad turtäthet. Västtrafik meddelar nu att förslaget om Härrydapendeln inte kommer att genomföras nästa år.

– Vi är glada över att Västtrafik lyssnat på våra synpunkter och kommit fram till att vänta med förändringarna tills förslagen är analyserade. Vi ser fram emot en fortsatt dialog kring den framtida utvecklingen av kollektivtrafiken i kommunen, säger Fredrik Wejrot, trafikchef i Härryda kommun.

Det var i maj som kommunstyrelsen i ett skarpt yttrande till Västtrafik riktade kritik och oro mot vad man uppfattade som försämringar av kollektivtrafiken för Mölnlyckebor, företagare, gymnasielever och andra pendlare. Politiker och förvaltning efterlyste bättre beslutsunderlag och mer dialog. Västtrafik meddelar nu att de kommer ta med sig kommunens farhågor kopplat till förslaget i det fortsatt arbetet med kollektivtrafik till och från Mölnlycke.

Förändringar av Grön express och ny busslinje

Västtrafiks ändrade planer innebär att det blir samma antal avgångar på Grön express som vanligt och med en turtäthet under högtrafik på var femte minut. Tidigare fanns ett förslag om att alla bussar med Grön Express skulle vända vid Mölnlycketerminalen, men Västtrafik har beslutat att endast Grön express linjesträckning till Skogen ska dras in från och med sommaren 2021.

Västtrafik kommer istället införa en ny lokalbuss mellan Häggvägen och Mölnlycketerminalen som tar över Grön express uppdrag. Det innebär att kollektivtrafikresenärer i Skogen och Djupedalsäng kan behöva byta buss vid Mölnlycketerminalen.

Nya hållplatser inom Göteborg

Grön express kommer även få en förändrad linjesträckning inne i Göteborg från och med sommaren 2021 för att säkerställa framkomligheten för kollektivtrafiken som helhet. Samtidigt innebär ombyggnationen av Korsvägen att Grön express tidvis kommer få vissa förändringar redan nu, där resenärer hänvisas till nybyggda hållplatsen vid Lisebergs station.

Kontakt

Fredrik Wejrot, verksamhetschef trafik
fredrik.wejrot@harryda.se