Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
30 november 2018

Utredning klar om tunnel under järnvägsspår i Rävlanda

Härryda kommun har utrett förutsättningen för att bygga bort en bil- och järnvägskorsning i Rävlanda. Det handlar om att anlägga en ny väg som inte korsar spårrälsen i Rävlanda centrum. Utredningen är nu färdig och föreslår två tänkbara lägen för en vägtunnel under järnvägen, istället för som idag en korsning med bommar.

De två alternativa lägena för en tunnel föreslås vara placerade strax väster om centrum. I förslaget har tunneln ett körfält i vardera riktningen och en gång- och cykelbana. Byggkostnaden bedöms vara cirka 50-70 miljoner kronor beroende på alternativ. Härryda kommun uppskattar att arbetsprocessen innan en ny tunnel är på plats kan ta mellan 7 och 11 år. Det mesta av den tiden är förberedelser tillsammans med Trafikverket.

Bakgrunden är att invånarna i Rävlanda vill minska tunga fordon genom centrum och öka framkomligheten för trafiken mellan den norra och södra sidan av järnvägen. Något som även framkommit i kommundelsdialoger i Rävlanda.

Utredningen ligger nu på kommunstyrelsens bord.

Läs hela utredningen Planskild korsning i Rävlanda Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga - Kostnadsbedömning och Profiler Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Henrik Yngve, processledare Trafikverksamheten
031-724 61 00 (växel)
henrik.yngve@harryda.se