Kontakt
27 december 2017
Lyssna

Trafikverket säkrar träd längs järnvägen

I januari och februari gör Trafikverket trädsäkringsarbeten längs Kust- till kustbanan genom Härryda kommun.

Trädsäkringen innebär att Trafikverket gör nödvändiga åtgärder på de träd som utgör en risk för järnvägens funktion. För att genomföra trädsäkringen har Trafikverket anlitat ett arboristföretag.

Arbetet görs under januari och februari 2018.

Kontakt

Frågor om trädsäkringen
Ingemar Lundin, projektledare Trafikverket
0702-22 35 50

Frågor om kommunens fastighet
Robin Axelsson, mark- och exploateringsingenjör Härryda kommun
031-724 87 32