6 november 2020
Lyssna

Stort engagemang i förslag till ny järnväg genom Härryda

Trafikverket har fått in drygt 3 000 synpunkter på sitt förslag om olika järnvägskorridorer mellan Göteborg och Borås. Härryda kommun välkomnar medborgarnas engagemang.
På torsdagskvällen klubbade kommunstyrelsen igenom ett yttrande om vilka av alternativen för järnvägssträckning och stationsläge som kommunen förespråkar.

Trafikverket planerar en ny järnväg mellan Göteborg och Borås och har presenterar ett bearbetat förslag på möjliga korridorer där järnvägen kan komma att dras, liksom olika placeringar av en station vid Landvetter flygplats.
Precis som 2 000 medborgare och andra intressenter gjort under samrådsperioden, har nu Härryda kommun tyckt till om Trafikverkets förslag.

Kort om kommunens yttrande
om järnvägsförslaget

I yttrandet till Trafikverket har Härryda kommun gjort en analys av konsekvenserna för kommunen och regionen utifrån de olika dragningar som Trafikverket i nuläget anser mest troliga.

Kommunen förespråkar den järnvägskorridor mellan Göteborg och Landvetter flygplats som kallas Mölnlycke. Enligt kommunen bör järnvägen gå i en tunnel genom eller söder om Mölnlycke för att minimera negativa konsekvenser för invånare och företag i tättbebyggt område. Den fortsatta sträckningen genom Yxsjöområdet ska enligt kommunen planeras så att järnvägen har så liten påverkan på området som möjligt.

Station under flygterminalen

Vid Landvetter flygplats är det mest gynnsamma för flygresenärer, personal och den fortsatta utvecklingen att lägga tågstationen i en tunnel under terminalen. Det ger enligt kommunstyrelsen, mest motivation åt flygplatsbesökare att ta tåget istället för bilen, vilket bidrar till ökad hållbarhet.

Minst barriäreffekt längs riksväg 40

Mellan Landvetter flygplats och Borås, alltså dragningen öster om flygplatsen, vill kommunen att järnvägen går jämsides med riksväg 40. Argumentet för det är att det ger minst negativa effekter för Härryda kommun i form av barriäreffekter och intrång i naturområden. I Trafikverkets förslag omnämns korridoren som Bollebygd syd.

Alla tågstationer mellan Göteborg och Borås ska ha centrala lägen för att underlätta för människor att enkelt ta sig till och från tåget och för att stärka och utvidga arbetsmarknaden i regionen.

Länk till projektet hos Trafikverket

Läs mer om projektet Göteborg-Borås, en del av nya stambanor på Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster