Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
25 juni 2020

Störande byggarbeten i sommar

Sommar innebär att de flesta bygg- och anläggningsprojekt gör uppehåll i några veckor. Men här finns också ett par byggverksamheter som pågår stora delar av sommaren, för oväsen fram till 3 juli eller minskar framkomligheten lokalt.

  • Pålningen av det nya Bon Top-huset nära Hulebäcksgymnasiet i Mölnlycke för väsen fram till den 3 juli. Det störande arbetet pågår fyra dagar, någon enstaka gång fem dagar, i veckan.
    Därefter har byggplatsen semesterstängt.
    I början av augusti startar arbetet igen med schaktning och betongarbeten. Lastning och tung trafik till Idrottsgatan och Bäckvägen ökar. Läs mer på harryda.se/idrottsgatan
  • I Mölnlycke fabriker pågår bostadsbyggande hela sommaren men byggtrafik framför allt till de östra delarna av fabriksområdet som är kvarteret Kvarnen och ett p-hus. Framkomligheten i området är god hela sommaren. Läs mer på harryda.se/wallenstamarena
  • Gång- och cykelvägen längs Härrydavägen är omledd i höjd med Snåkered på grund av ledningsarbete.
    Läs mer på harryda.se/vattenverket