Kontakt
30 augusti 2018
Lyssna

Risk för grenar och sly på cykelbanan

Just nu pågår arbetet med att avverka skrymmande träd och sly längs järnvägsspåren i Rådasjöns naturreservat och Pixbo igen.
Från och med vecka 37 och några veckor framåt kan vara lite stökigt och skräpigt på cykelbanan genom den södra delen av Rådasjöns naturreservat.
Företaget som är där och röjer försöker hålla undan så mycket som möjligt men cyklister måste vara beredda på lite nedsatt framkomlighet och att sänka farten. 

Läs mer om nedtagning av träd och grenar längs Kust till kust-banan vid Rådasjön.