Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
13 september 2021

Reparationsarbete av gång- och cykelbro vid Råda stock

Kyrkvägen och Centralvägen är en alternativ vägsträckning för gående och cyklister under reparationsarbetet på Kyrkbron och är utmärkt med orange skyltning.

Kyrkvägen och Centralvägen är en alternativ vägsträckning för gående och cyklister under reparationsarbetet på Kyrkbron och är utmärkt med orange skyltning.

Uppdatering 2021-11-01
Från och med 30 oktober är Kyrkbron åter öppen för gång och cykeltrafik.


Under perioden 15 september-31 oktober 2021 utför Härryda kommun reparationsarbete av gång- och cykelbron, Kyrkbron, över Mölndalsån vid Råda stock.

Under tiden som arbetet pågår är sträckan helt avstängd. Gående och cyklister hänvisas till en alternativ vägsträckning via Kyrkvägen och Centralvägen som är utmärkt med orange skyltning.

Arbetet utförs av LPE Sverige AB på uppdrag av Härryda kommun

Kontakt

Jonny Rosander, projektledare
031-724 61 00
trafik@harryda.se