Kontakt
Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
11 oktober 2016
Lyssna

Parkering vid kommunhuset förbättras och utökas

Torsdag 20 oktober börjar arbetet med att rusta upp parkeringen på Skolvägen mellan kommunhuset och Ekdalaskolan. Tills arbetet är klart, är möjligheten att parkera begränsad.

Härryda kommun börjar nu arbetet med att rusta upp parkeringen på Skolvägen mellan kommunhuset och Ekdalaskolan. Antalet platser blir också fler. För att arbetet ska kunna utföras, stängs parkeringsytan av i etapper. Det kommer finnas begränsat med parkeringsmöjligheter. Vi räknar med att vara färdiga med parkeringen i december.

Återvinningsstation flyttas

I samband med att vi förbättrar parkeringsytan, passar vi på att rusta upp återvinningsstationen. Det blir nya kärl, och vi flyttar den till en annan plats på parkeringen så att den blir mer tillgänglig. Återvinningsstationen kan användas igen i slutet på oktober. Närmsta återvinningsstation i centrala Mölnlycke ligger vid parkeringshuset intill Biblioteksgatan.

Här hittar du information om pågående trafikarbeten.

Här hittar du en lista och en karta med återvinningsstationer.

Kontakt

Helena Sandgathe, projektledare
031-724 61 00
helena.sandgathe@harryda.se