3 juni 2022

Övre planet avstängt i p-hus

Det översta planet i parkeringshuset i Mölnlycke centrum ska renoveras. Arbetet sker i etapper och tillgängligheten ökar successivt. Kommunen hänvisar till parkering vid Massetjärn och i fabrikernas p-hus.

Varför är det övre planet avstängt?

Det övre däcket i p-huset i Mölnlycke är oskyddat för väder och vind. Det ska nu genomgå en mindre renovering och underhåll för att hålla lite längre. Kommunen låter laga tätskikt, lägga ny asfalt, utforma nya kantplåtar och måla tydligare p-rutor.

Hur länge är det avstängt?

Det översta planet stängs av helt den första veckan mellan 7 och 22 juni.
Därefter sker arbetet i omgångar i ytterligare några veckor.
Då öppnar det övre planet delvis för bilar men det kommer fortfarande att vara begränsad tillgänglighet. Alla p-platser på övre plan är allstå inte lediga.

Var parkerar jag istället?

Massetjärnsparkeringen vid Långenäsvägen och Wallenstams p-hus vid fabrikerna är där du har störst chans att hitta lediga p-platser. Det är bra om du har möjlighet att undvika att ta bilen under dessa veckor så att de platser som finns räcker till de som inte har något val.