Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
10 augusti 2018
Lyssna

Ny gång- och cykelväg i Landvetter

En flicka cyklar på en vitblå cykel. Hon har på sig en vit cykelhjälm, ljus tröja, jeans som går till knäna och rosa plastsandaler.

Snart kommer du som bor, promenerar och cyklar i Landvetter centrum att få en ny gång- och cykelväg. Måndagen den 13 augusti börjar Härryda kommun arbeta med den nya gång- och cykelvägen intill Brattås bostadsområde. Det kommer att bullra en hel del i området medan arbetena håller på. 

En upptrampad stig som det ligger lite grus här och var. Tätt intill stigen står träd på båda sidorna.


Den nya gång- och cykelvägen i Landvetter centrum ska gå intill Brattås bostadsområde, nordväst om Landevi idrottsplats.

Gång- och cykelvägen ska ersätta den upptrampade stigen som finns intill bostadsområdet sedan tidigare.

Arbetet med den nya gång- och cykelvägen startar under vecka 33 (13-17 augusti).

Härryda kommuns förhoppning är att arbetet ska vara färdigt innan september månad är slut.

Buller under en period

Boende på Brattåsvägen, Agnebäcksvägen och Norra Stommen i Landvetter fick tidigare i augusti brev från Härryda kommun om att de under några veckor kommer att märka av arbetena genom att:

  • det kommer att bullra en hel del i området
  • de som brukar promenera och cykla på den upptrampade stigen behöver ta en annan väg för att ta sig mellan Norra Stommen och centrum tills den nya gång- och cykelvägen är färdig

Härryda kommun hoppas att ni som bor i området har överseende med det.

Arbete under några veckor

På en blå cirkelformad trafikskylt finns symboler för cykel och för personer som går, det vill säga fotgängare. Under den finns en rektangulär blå skylt med en vit pil som pekar åt höger. Båda skyltarna sitter fast på en gatstolpe.


Kommunen hoppas att den nya gång- och cykelvägen ska vara färdig och kan börja användas av Landvetterborna innan september månad är slut.

Kontakt

Daniel Lindell, projektledare trafik
031-724 61 00 (växel)
daniel.lindell@harryda.se