6 mars 2020
Lyssna

Nu sopar vi upp gruset

Med snöns frånvaro kommer vi redan under vecka 11 påbörja upp­sopningen av grus, flis och sand. Härryda kommun räknar med att ha alla maskiner ute på kommunala gator och gång-
och cykelbanor från start.

– Vi börjar med centrala Mölnlycke och de mest använda gång- och cykelvägarna innan vi fortsätter till centrala Landvetter och gör samma sak där, hälsar Jimmie Karlsson, samordnare på Mark och anläggningar. Parkeringarna i dessa orter tar vi nattetid, det är smidigast så. Kommunens alla trappor sopas också från och med nästa vecka.

Under april är det dags för Hindås, Hällingsjö, Härryda och Rävlanda, och där sopas hela områdena. Sist sopas bostadsgatorna i Mölnlycke och Landvetter. Vi turas om vilken ort vi avslutar med, så i år är det Mölnlyckes bostadsgator som blir sopade sist. Grusupptagningen brukar ta 10-12 veckor.

Vi ber om ditt överseende med att gatusopningen kan medföra störningar under natt och tidig morgon.

Ansvar för dig som fastighetsägare

Observera att kommunen inte gatusopar för vägföreningar, bostadsrätts- eller samfällighetsföreningar. Du som fastighetsägare har ansvar för gångbana och trottoar inom 5 meter utanför din tomtgräns. Om du sopar ner gruset på körbanan så tar kommunens sopmaskiner med sig grus när den gör sin tur på kommunala gator.

Läs mer om var, när och hur ofta vi städar kommunens gator och trottoarer

Kontakt

Kontaktcenter
Mark och anläggningar
031-724 62 05