Kontakt
27 september 2018
Lyssna

Markundersökningar fortsätter längs ån

Inför kommande muddringsarbete i Mölnlycke som ska förbättra flödet genom Mölndalsån, så låter kommunen göra olika utredningar utanför Kulturhuset och på andra ställen längs med ån. Arbetena är återkommande och fortsätter veckorna 42-45. Det kan förekomma störande buller från maskiner som arbetar med borrning med mera. Markundersökningar kan även förekomma på andra ställen.

Sjömätning

Sjömätning utförs i Mölndalsån mellan Massetjärn och Rådasjön för att undersöka bottennivåerna längs sträckan. Det handlar om att förbättra vattnets framkomlighet genom Mölnlycke centrum. Mätning sker från en öppen mindre båt som åker upp och ner längs ån.

Geotekniska undersökningar

Geotekniska fältundersökningar görs längs Mölndalsån i Mölnlycke. Dessa undersökningar och provtagningar gör vi för att få kunskap om jorddjupen, vilka jordlager som förekommer och de olika jordlagrens egenskaper. Undersökningen kommer ske genom sonderingar och provtagningar även längs Säterigatan, Långenäsvägen, Badhusgatan och längs några av gång- och cykelvägarna vid dessa gator.

Kontakt

Tayman Mahshid, projektledare Trafik
tayman.mahshid@harryda.se