Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
29 mars 2021

Landvettervägen ska bli mer trafiksäker

Vägen norrut från Bårhult till Furulund och Partille ska bli säkrare för bilister, kollektivtrafik, cyklister och djur. Nästa månad startar ett stort vägarbete som gör vägen bredare och med fler rondeller.
En ny gång- och cykelväg kommer också att byggas.

I april startar det fyra år långa vägprojektet för att dels bredda Trafikverkets väg 535 och göra fler cirkulationsplatser dels göra en egen gång- och cykelbana mellan Öjersjö och Gamla Prästvägen mot Tahult.

Dessutom gör Trafikverket passager och tunnlar för att underlätta för djur att ta sig från den ena sidan vägen till den andra.

Risk för längre köer i rusningstrafik

Vägarbetena startar på den södra delsträckan av väg 535, Landvettervägen, och kan innebära längre restider, bland annat på grund av sänkta hastigheter förbi vägarbetsområdena.

Under lågtrafik kan en av körbanorna vara avstängd och trafiken ledas av lots, flaggvakt eller trafiksignaler. Planering och utredningar pågår för den norra delen av sträckan.

Information från Trafikverket: