Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
22 oktober 2021

Idrottsgatan öppnar snart, Bäckvägen delvis avstängd

Kartskiss visar grönprickiga linjer visar körbara vägar på Bäckvägen och Idrottsgatan medan Bäckvägens södra del, rödstreckad, är helt avstängd.

Kartskiss över en del av Mölnlycke centrum. Grönprickiga linjer visar körbara vägar på Bäckvägen och Idrottsgatan. Bäckvägens södra del, rödstreckad, är helt avstängd för biltrafik men öppen för gående.

Byggnations- och gatuarbeten fortsätter med ökad intensitet längs Bäckvägen och Idrottsgatan i Mölnlycke centrum. Det förändrar framkomligheten i kvarteret.

På Idrottsgatan (före detta Idrottsvägen) vid Hulebäcksgymnasiet drar BoAktivt igång bygget av sitt andra hus Park22, parallellt med bygget av BonTophuset. Pålning har startat och pågår på vardagar klockan 7-16.

Nytt bostadskvarter vid Idrottsgatan

Infart till Bäckvägen är stängd för bilar

På tvärgatan Bäckvägens södra del kommer bygg- och gatuarbetena att påverka framkomligheten ett drygt år framåt. Den södra delen av Bäckvägen stängs av i perioder från och med den 25 november i år.

Trafikanter kan ta sig till Bäckvägen norrifrån via Kyrkvägen så länge som arbetet pågår. Området är helt öppet för gångtrafikanter. 

Idrottsgatan öppnar snart

Gatu- och ledningsarbetena på Idrottsgatan närmar sig slutet. Den del av gatan som ligger närmast gymnasiet öppnas för gående, cyklister och biltrafik igen i mitten av november.