Kontakt
Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
21 augusti 2018
Lyssna

Härryda kommun utreder planskild korsning i Rävlanda

En bilväg korsar ett järnvägsspår med gulröda järnvägsbommar. I korsningen syns också gång- och cykelväg och övergångsställe. På vänster sida av vägen finns några villor. Närmast i bild syns grönskande grenar på ett träd.

Hur skulle trafikflödet i Rävlanda kunna påverkas mindre av tågtrafiken? Både bland politiker i Härryda och bland invånare i Rävlanda önskar många att orten på sikt ska få en planskild korsning. Politikerna har gett i uppdrag till kommunens trafikverksamhet att under 2018 ta reda på mer om förutsättningarna för en planskild korsning.

Sedan flera år har invånare i Rävlanda fört fram att bommarna vid järnvägsövergången ställer till problem eftersom den stoppar trafikflödet flera gånger om dagen.

Många har pekat på att till exempel räddningstjänsten finns på norra sidan järnvägen, medan bland annat skola och vårdcentral finns på den södra. Linjebussarnas garage ligger på den södra sidan, medan busslinjen startar på den norra sidan.

Ytterligare ett önskemål från boende är att minska mängden tung trafik genom själva centrum i Rävlanda.

Dessa synpunkter har invånare tagit upp med politiker från Härryda kommun bland annat vid kommundelsdialoger i Rävlanda.

Det här händer under 2018

Under 2018 arbetar Härryda kommun vidare med en förstudie om en eventuell planskild korsning i Rävlanda.

Härryda kommun:

  • mätte i maj trafikflödet i Rävlanda för att ta reda på mer om hur trafiken rör sig och hur stor genomfartstrafiken är.
  • analyserar tänkbara platser för att placera en planskild korsning.
  • har en dialog med Trafikverket, räddningstjänsten, Västtrafik och Bollebygds kommun om förhållanden och förutsättningar.
  • hämtar in synpunkter från Rävlanda Samhällsförening.
  • välkomnar privatpersoner att höra av sig med synpunkter.

Noggrann utredning men inget löfte

Härryda kommun vill noga klargöra förutsättningarna för en eventuell planskild korsning i Rävlanda. I detta ingår att ta reda på vad ett så pass stort projekt skulle komma att kosta.

Utredningen innebär i dagsläget inget löfte om att det kommer att bli någon form av planskild lösning, till exempel en tunnel eller bro, för Rävlanda.

Det är vanligt att projekt som berör järnväg tar väldigt lång tid. Trafikverket ansvarar för järnvägen och infartsvägarna i Rävlanda. Trafikverket och Härryda kommun måste därför vara överens om och hantera eventuella framtida åtgärder gemensamt.

Tar gärna emot synpunkter

Härryda kommun har kontakt med Rävlanda Samhällsförening. Privatpersoner är självklart välkomna att höra av sig direkt till kommunen med sina synpunkter.

Kontakt

Henrik Yngve, processledare trafikverksamheten
031-724 61 00 (växel)
henrik.yngve@harryda.se