Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
2 juni 2021

Härryda deltar i enkät för cykelfrämjande insatser

I år debuterar Härryda kommun i Kommunvelometern, Cykelfrämjandets nationella granskning av kommuners insatser för cykling. Samtidigt uppdaterar vi kommunens cykelkarta både digitalt och som fickfolder.

Syftet med granskningen Kommunvelometern är att varje år mäta och jämföra cykelfrämjandet i vår kommun gentemot andra kommuner. Jämförelsen visar förändringar över tid och belyser områden där det finns potential för förbättringar.

Medelresultat första året

I år hamnar Härryda på 44:e plats av 57 medverkande kommuner i Kommunvelometern. I gruppen små kommuner tar Härryda 18:e plats bland 31 deltagare.

Härryda får, enligt rapporten, bra resultat i jämförelser kopplade till infrastruktur. Exempel på infrastrukturåtgärder som kommunen genomfört är utbyggnad av belysning längs cykelbanor och säkerhetshöjande åtgärder på befintliga cykelbanor.

Men reslutatet visar också att kommunen skulle kunna genomföra bredare åtgärder på områden kopplade till information och marknadsföring för cykling. Vi kan alltså göra mer för att stärka det cykelfrämjande arbetet och uppmuntra fler att cykla.
Kommunvelometern Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studentstad bäst igen

För fjärde året i rad är Uppsala Sveriges bästa cykelfrämjarkommun.
Bäst i storleksklassen mellanstora kommuner är Luleå och bland de små vinner Danderyd.

Ny cykelkarta

Nu finns en uppdaterad cykelkarta över gång- och cykelvägar i kommunen. Kartorna finns att hämta i kommunhusets reception eller i kulturhusen i Mölnlycke och Landvetter.
Se digital karta över gång- och cykelvägar

Kommunens arbete med hållbar mobilitet.