27 april 2022

Grusupptagning pågår

Kommunen fortsättar att sopa upp grus, flis och sand i det kommunala gatunätet. Härryda kommun räknar med att ha alla maskiner ute samtidigt på vältrafikerade gator och gång- och cykelbanor. Sist sopas bostadsgator i Mölnlycke och Landvetter.

– Vi börjar med centrala Mölnlycke och de mest använda gång- och cykelvägarna innan vi fortsätter till centrala Landvetter och gör samma sak där. Parkeringarna i dessa orter tar vi nattetid. Vi ber om överseende med att det kan medföra störningar på nätter och morgnar.
– Kommunens alla trappor sopas också från och med nästa vecka, säger Jimmie Karlsson, samordnare på Mark och anläggningar och tillägger att blir bostadsgatorna i Mölnlycke och Landvetter som soppas allra sist under säsongen.

Östra orterna från april

Under april är det dags för vårstädning i Hindås, Hällingsjö, Härryda och Rävlanda, och där sopas hela områden på en gång.
Vårsopningen brukar ta 10-12 veckor.
– Vi turas om vilken ort vi avslutar med, så i år är det Mölnlyckes bostadsgator som blir sopade sist, säger Jimmie Karlsson.

Ansvar för dig som fastighetsägare

Sedan några år tillbaka ingår även Mölnlycke och Pixbo vägförening i kommunens vårstädning, enligt ett politiskt beslut.

Observera att kommunen inte gatusopar för övriga vägföreningar, bostadsrätts- eller samfällighetsföreningar. Du som fastighetsägare har ansvar för gångbana och trottoar inom 5 meter utanför din tomtgräns. Om du sopar ner gruset på körbanan så tar kommunens sopmaskiner med sig grus när den gör sin tur på kommunala gator.

Läs mer om var, när och hur ofta vi städar kommunens gator och trottoarer