17 december 2021

Gång- och cykelväg till Partille kommun är klar

Karta över ny GC-bana väg 535 mellan Partille och Härryda

Karta över ny vägsträcka för gång- och cykelbana längs väg 535 mellan Partille och Härryda. Illustration: Trafikverket

Nu är en ny gång- och cykelvägsförbindelse mellan Partille kommun och Härryda kommun klar. Med den nya vägförbindelsen kan gående, cyklister och mopedförare ta sig fram säkrare mellan kommunerna.

Den nybyggda gång- och cykelvägen är 750 meter lång och går parallellt med Trafikverkets väg 535 (Partillevägen) från Öjersjös brandstation till Härryda kommun via Nya Prästvägen.

Tillfällig avstängning i vår

Vägen sköts av Trafikverket. Under våren kommer den nya gång- och cykelvägen att behöva stängas av helt under ett par veckors tid för arbete med faunastängsel och ett dike.Trafikverket kommer att informera om avstängningen via skyltar på plats i god tid innan de stänger av.

Ny gång- och cykelväg mellan Partille och Härryda Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Trafikverket)