1 december 2021

Fortsatta störningar efter snöoväder

En sopbil kör på en snötäckt väg.

Snövädret som dragit in över området har orsakat svårigheter att komma fram på vägarna. Skolskjuts, färdtjänst och sophämtning är några verksamheter som påverkats.

Mark- och anläggningsverksamheten har varit ute med plog- och grusmaskiner även under fredagen för snöröjning och halkbekämpning i alla orter i kommunen.
Snöröjning och sandning med frågor och svar

Räkna dock med att det fortsatt kan förekomma störningar i trafiken och att det påverkar exempelvis skolskjuts, omsorgsresor och färdtjänst.

Sophämtningen påverkad

Halkan och de stora snömängderna har även orsakat förseningar i sophämtningen. Sopbilar har har inte kunnat komma fram till fastigheter där det inte plogats eller skottats.

Uppdaterad information om sophämtningen kan läsas på sidan för avfall.
Driftinformation om sophämtning

Följ väderutvecklingen

Väderinformation från SMHI Länk till annan webbplats.