30 mars 2022

Fabriksbron stängs av, biltrafiken leds om

Från och med måndag 4 april stängs Fabriksbron i Mölnlycke fabriker av för bilar. Endast tung fordonstrafik får köra på bron.
Bron kommer att vara avstängd för trafik till och med mitten av juni.

Arbetet med att förbättra vägar och trafiklösningar till det nya bostadsområdet Mölnlycke fabriker gör att framkomligheten är fortsatt begränsad och att in- och utfarter behöver ledas om.

Den nya tillfälliga omdragningen när bron är avstängd, går via östra Långenäsvägen, Strandvägen, Arketjärnsbron, Bruksgatan och den norra delen av Fabriksvägen. Du som kör bil ska följa orange vägvisning.

Bästa vägen för gående och cyklister

Det är fortfarande möjligt att ta sig över bron till fots eller med cykel men kommunen rekommenderar gående och cyklister att följa skyltar som visar hur man säkrast tar sig till verksamheter i Mölnlycke fabriker utan att passera bron, exempelvis på gång- och cykelvägar norr om Massetjärn.
Nytt torg och bättre vägar i Mölnlycke fabriker