23 juni 2022

Del av Långenäsvägen stängs av, biltrafiken leds om

Under perioden 27 juni-11 juli kommer Långenäsvägen, i höjd med korsningen med Fabriksvägen, att vara avstängd österut för biltrafik.

Härryda kommun kommer under avstängningen att koppla in de nylagda VA-ledningarna och passar samtidigt på att bland annat utföra ett farthinder på sträckan.

Långenäsvägen kommer vara öppen för gående och cyklister under tiden arbetena pågår, men biltrafik hänvisas till alternativ väg via Fabriksvägen, Bruksgatan och Arketjärnsbron. Se grönsträckad markering i karta.

Kontakt

Daniel Lindell
031-724 61 00 (kontaktcenter)
trafik@harryda.se