Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
29 juni 2020

Dags att klippa häcken?

Har du en tomtgräns mot en gång-, cykel- eller körbana? Håll i så fall koll på din tomts häckar, träd och buskar så att de inte skymmer sikten för gående, cyklister och fordonsförare.

En häck som är klippt i lämplig höjd gör att vi tillsammans kan undvika att människor skadas på grund av skymd sikt. Risken är särskilt stor för barn som inte syns lika väl som vuxna bakom höga häckar och stora buskar.

Dessutom mår växtlighet bra av att ansas i juli, augusti eller september.

Råd och rekommendationer gällande häckar och buskage i bostadsområden