Kontakt
15 juni 2018
Lyssna

Dags att klippa häcken?

Har du en tomtgräns mot en gång-, cykel eller körbana? Håll i så fall koll på din tomts växtlighet längs med dessa.

En häck som är klippt i lämplig höjd gör att vi tillsammans kan undvika att människor skadas på grund av skymd sikt. Risken är särskilt stor för barn som inte syns lika väl som vuxna bakom höga häckar och stora buskar.
Råd och rekommendationer gällande häckar och buskage i bostadsområden