Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
5 augusti 2019
Lyssna

Brorenovering vid Mölnlyckemotet påverkar trafiken

Bro vid Mölnlyckemotet

12 augusti startar renoveringen av bron över riksväg 40 vid Mölnlyckemotet. Renoveringen kommer att påverka trafiken i båda riktningarna då endast två körfält på bron är öppna. Även gång- och cykeltrafiken påverkas och leds om via Metallvägen under motorvägen.

Renoveringen, som är ett planerat underhållsarbete, beräknas pågå från vecka 33 fram till årsskiftet. Halva bron renoveras åt gången och därför kan endast två körfält, ett i vardera riktning, vara öppna i taget – skyltning på plats vägleder trafikanterna.

Gång- och cykelbanan över bron stängs av helt. Mellan Mölnlyckes företagspark och Boråsvägen måste man ta en liten omväg under motorvägen istället, via Metallvägen. Följ de orangea vägskyltarna så kommer du rätt!

Gång- och cykeltrafiken leds om via Metallvägen under motorvägen. Klicka på bilden för att förstora den.

De arbeten som ska ske under bron, och som påverkar riksväg 40, utförs nattetid.

Renoveringsarbetet utförs av Gatu & Väg Väst AB på uppdrag av Härryda kommun.

Läs mer om våra bygg-, gatu- och va-projekt

Kontakt

Martin Jägard, projektledare
martin.jagard@harryda.se
031-724 61 00 (växel)