Kontakt
Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
23 maj 2017
Lyssna

Vi söker stödfamiljer till barn med funktionsnedsättningar

I dagsläget väntar nio familjer som har ett funktionshindrat barn på att få en stödfamilj. Att få avlastning en helg i månaden betyder mycket för familjen och för barnet kan miljöombytet bli ett spännande äventyr.

Lena Sandgren Green är socialsekreterare i Härryda kommun. Hennes uppdrag är att se till att de familjer som beviljats stödfamilj också ska få det.
– Att vara stödfamilj innebär att du tar hand om ett barn i ditt hem ungefär en helg i månaden. Det är en viktig avlastning, speciellt för de familjer där det finns syskon. Avlastningen gör att de kan fokusera lite extra
på de andra barnen, säger Lena. 

Den som vill bli stödfamilj får träffa Lena som informerar om vad uppdraget innebär. Det görs ett hembesök, tas registerutdrag och referenspersoner och alla vuxna i familjen intervjuas. Sedan får familjerna träffas och förhoppningsvis fungerar matchningen.
– Erfarenhet av barn, gärna egna, är viktigt. Annars handlar det mycket om att lyssna in och anpassa sig till det här barnets behov.Föräldrarna är väldigt bra på att beskriva sina barn så den överlämningen brukar fungera
fint. Att vara en klok, lyhörd, stabil vuxen med hjärtat på rätta stället räcker långt.

Barnen som väntar på stödfamilj är mellan fyra och tio år och har alla någon form av neuropsykiatrisk diagnos och/eller fysiska funktionsnedsättningar. Men att stödfamiljen behöver vara vårdutbildad eller ha ett handikappanpassat hem krävs inte.
– Nej, alla barn behöver förstås omsorg och omhändertagande, en del även vård, men det brukar man kunna lära sig. Du är en extrafamilj under den här helgen och det kräver ditt fulla fokus, men många vittnar om hur mycket det ger och att man får ett nytt perspektiv på sitt eget liv, säger Lena.

Här är några av barnen som vi söker stödfamiljer till:

  • ”Kalle” 9 år älskar djur och ser de små tingen i vardagen. Hans autism och ADHD gör att han behöver rutiner och förutsägbarhet med hög igenkänning hos lugna och tålmodiga vuxna.
    Behov av stödfamilj: en helg/månad.
  • ”Lisa” 6 år är glad, viljestark och nyfiken, men behöver ständig tillsyn och stöd, särskilt vid förflyttning. Hon har en lätt utvecklingsstörning, använder tecken vid kommunikation, men förstår tal. Tydliga, påhittiga och flexibla vuxna behövs.
    Behov av stödfamilj: ett helgdygn/månad.
  • ”Karl” 10 år är dataspelsintresserad och har ett stort rörelsebehov, är osäker i sociala relationer. Behöver struktur och tydlighet pga sin autism och lindriga utvecklingsstörning. Trygga, tålmodiga och engagerade vuxna behövs.
    Behov av stödfamilj: en helg/månad.

Kontakt

Lena Sandgren Green
031-724 68 34
lena.sandgren@harryda.se