20 maj 2020
Lyssna

Visir för extra skydd i ansiktsnära vård

Daria på Rådahemmet med visir. 200519

Från och med den 20 maj ska personal i kommunens äldreomsorg och verksamheter för funktionsstöd använda visir vid allt ansiktsnära vård- och omsorgsarbete.

Det handlar exempelvis om situationer där personalen hjälper en brukare med tandborstning eller att lägga om ett sår i ansiktet. Däremot inte när personalen exempelvis kör brukaren i rullstol.

Vill göra vad vi kan

Beslutet att införa en ny rutin kring användning av visir togs den 15 maj av ledningen för kommunens sektor för socialtjänst, baserat på Folkhälsomyndighetens rapport som kom i början av maj.

– I rapporten öppnar Folkhälsomyndigheten för att lägga till visir, som ett extra skydd för att minska risken för smittspridning av covid-19 från personal till brukare, säger Lena Lager, sektorschef. Vi känner att vi vill göra allt vi kan inom ramen för myndigheternas rekommendationer, därför tog vi det här beslutet.

Innan beslutet kunde tas har verksamheterna säkerställt tillgången på visir. Genom att varje berörd medarbetare har sitt personliga visir, som återanvänds och desinficeras före och efter användning, håller man nere åtgången. Visiret byts vid behov, beroende på användning och slitage.

Basala hygienrutiner fortfarande viktigast

– Det allra viktigaste är fortsatt att följa de basala hygienrutinerna, poängterar Lena Lager. Och att alla som känner något som helst sjukdomssymtom stannar hemma. Detta är förutsättningar för att visiren ska utgöra ett skydd och inte en risk. Och det säkerställer vi att all vår personal är väl införstådd med.

Läs mer

Folkhälsomyndighetens rapport ”Åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 från personal till äldre brukare och patienter"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så arbetar Härryda kommun under coronapandemin:
harryda.se/corona

Kontakt

Lena Lager, sektorschef
031-724 61 00länk till annan webbplats (växel)
socialtjansten@harryda.se