Kontakt
8 augusti 2018
Lyssna

VIP – en kurs för dig som vill lära mer om känslor och reaktioner

Kursen vänder sig till dig som har en intellektuell eller psykisk funktionsvariation. Vi startar i september och du är varmt välkommen!

VIP står för Viktig Intressant Person och är en kurs för att stärka självkänslan. Kursen riktar sig till dig med intellektuell eller psykisk funktionsvariation.

- Kursen handlar om att stärka sig själv och lära sig förstå både sin egen och andras reaktioner i olika situationer. Genom att bli medveten om sina känslor och träna på att sätta gränser kan det bli lättare att göra bra val i livet, säger Michaela Kvarnhage, stödpedagog och VIP-samordnare.

Att dela tankar och åsikter skapar förståelse

VIP-kursen startar i september och pågår under 12 veckor, två timmar per gång. Kursen är gratis och sker i grupp.

- Genom att dela med sig av tankar, åsikter och erfarenheter i grupp skapas en delaktighet och förståelse för andra. Jag har tidigare jobbat med VIP-konceptet i Borås och där var kursen mycket uppskattad.

Sista anmälningsdag är 30 augusti.

Information och anmälan till VIP-kursen

Kontakt

Michaela Kvarnhage, stödpedagog och VIP-samordnare
vip@harryda.se
0704-67 50 52