Kontakt
Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
24 augusti 2016
Lyssna

Vi behöver verkligen fler familjehem. Kan du hjälpa oss?

Ibland uppstår situationer då ett barn inte kan bo hos sina föräldrar. Är läget akut försöker vi i första hand placera barnet hos ett så kallat jourfamiljehem istället för på institution. Nu testar vi en ny uppdragsform där vi vill rekrytera några familjehem som på kort varsel kan ta emot yngre eller äldre barn, det kan också vara ett syskonpar.

Uppdraget innebär att en av er ska kunna vara hemma på deltid eller heltid.

Vi söker även särskilt erfarna familjehem som kan ta emot ungdomar i åldern 12–16 år med extra stort behov av omsorg, tillsyn och gränssättning.

Det är viktigt att:

  • ni har erfarenhet av barn/ungdomar t ex i yrkeslivet eller som familjehem.
  • ni har tid, plats och engagemang för barnen.
  • ni är positiva till samarbete med socialtjänst, barnens föräldrar, skola etc.
  • ni bor i Härryda kommun eller i angränsande kommuner.
  • ni har körkort och tillgång till bil.
  • hemmet bör vara rök- och djurfritt.

Vi erbjuder grundutbildning och handledning i grupp. Ni får också kontinuerligt stöd och självklart utgår arvode och omkostnadsersättning. Till jourfamiljehem utgår särskild ersättning.

Här kan du läsa mer om familjehem

Kontakt

Jessica Johansson, enhetschef
031-724 68 02, jessica.johansson@harryda.se