Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
25 oktober 2018
Lyssna

Vanligt att tonåringar dricker alkohol på föräldrafria fester

Visste du att mer än nio av tio av länets tonårsföräldrar tror att ungdomar under 18 år dricker alkohol på föräldrafria fester, men att endast fyra av tio föräldrar tror att deras egen tonåring är en av de som dricker?

Det visar en undersökning från IQlänk till annan webbplats som berättar att det finns stora skillnader på tonårsföräldrars syn på tonåringars generella drickande och synen på den egna tonåringens drickande.

– Som förälder kan du alltid göra skillnad. Därför är det viktigt att du har en realistisk bild av vad som händer på föräldrafria fester. I undersökningen har majoriteten av ungdomarna svarat att de tycker det är bra att föräldrar finns tillgängliga om något skulle hända och att det är bra att föräldrar sitter uppe och väntar när barnen varit ute under kvällen. Att vara tydlig som förälder när det kommer till alkohol är något många ungdomar uppskattar och ett sätt att visa att du bryr dig, säger Karin Hagman, vd på IQlänk till annan webbplats.

Äldre syskon och kompisar langar oftast

Äldre syskon och kompisar är den vanligaste källan till alkohol för ungdomar under 18. Komikern och Youtubern Lucas Simonsson har i ett samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götalands skapat en sketch som slår hål på myter langning. För man är väl inte langare om man bara ger en flaska vin till sitt syskon, eller?

Se sketchen med Lucas Simonsson i klippet nedan.

Läs mer

IQ är ett fristående dotterbolag till Systembolaget med uppdrag att verka för ett smartare förhållningssätt till alkohol.

Läs mer om IQ:s undersökningar här.länk till annan webbplats

Här hittar du fler tips till föräldrar om föräldrafria fester inför högtider som Halloween.länk till annan webbplats

Kontakt

För frågor kring Länsstyrelsen Västra Götaland arbete kring alkohol:
Lennart Rådenmark
Länssamordnare för alkohol- och drogförebyggande arbete
Lennart.Radenmark@lansstyrelsen.se
0736-60 52 89

För fler frågor om Härrydas arbete vad gäller alkohol och unga:
Frida Silfversparre
Verksamhetsutvecklare barn och unga
Frida.Silfversparre@harryda.se
031-7246188