16 oktober 2020
Lyssna

Validering av omsorgspersonal leder till fler undersköterskor

Gruppbild på eleverna som tagit undersköterskeexamen.

Den 15 oktober examinerades femton nya undersköterskor i Härryda kommun under festliga former på Wendelsbergs Folkhögskola i Mölnlycke.

15 medarbetare inom äldreomsorg och funktionsstöd har vid sidan av jobbet utbildat sig till undersköterskor.

- Det är både roligt och viktigt att medarbetare växer med sitt jobb, för ökad kompetens ger ökad kvalitet i verksamheterna, säger Tina Forsgren, verksamhetschef för vård och omsorg i Härryda kommun.

Härryda kommun har under många år erbjudit vårdbiträden och annan omsorgspersonal vidareutbildning till undersköterska, så kallad validering. Två av medarbetarna som varvat jobb och studier det senaste 1,5 året är Linn Palokangas och Matilda Hertram. Tillsammans med tretton andra kollegor, från äldreboenden, hemtjänst och funktionsstöd, har de en dag i veckan studerat med bibehållen lön.

- Jag har lärt mig otroligt mycket. Idag kan jag se olika samband tydligare och har en djupare kunskap och förståelse. Jag känner också att jag kan ge en bättre vård och ett bättre bemötande, säger Linn Palokangas som sedan fyra år arbetar som habiliteringsassistent på Båtsmanstorpets gruppbostad.

- Vi är flera från Ekdalagårdens Demenscentrum som gått utbildningen, det är kul för då har vi tillsammans kunna koppla det vi lär oss till vårt jobb, säger Matilda Hertram, som började sommarjobba på Ekdalagårdens äldreboende som 18-åring och trivdes så bra att hon fortfarande är kvar drygt fyra år senare.

Ökad kunskap ger bättre självförtroende

Utbildningen, som sker i Vuxenutbildningens regi i Mölnlycke, innehåller föreläsningar och diskussioner men också praktiska moment. Utöver veckans undervisningsdag behöver eleverna även lägga tid på egenstudier och hemuppgifter. Den största kursen handlar om vård- och omsorgsarbete, exempel på andra kurser är psykologi, medicin, etik och demens.

Kursen om demenssjukdomar tyckte Matilda Hertram var extra intressant:
- Att få djupare kunskap om vad som händer i hjärnan när man utvecklar en demenssjukdom och diskussionerna vi hade i anslutning var väldigt bra. Överlag har utbildningen gett mig ett bättre självförtroende i jobbet.

Linn Palonkangas håller med:
- Idag känner jag att jag kan tillföra mer i olika diskussioner på min arbetsplats. Jag har också blivit mer sugen på mer kunskap och fortbildning.

Andelen utbildad omsorgspersonal ökar

En anledning till att både Linn och Matilda tackade ja till utbildningen var att de erbjöds tillsvidareanställningar om de utbildade sig till undersköterskor. Att öka andelen utbildad personal inom omsorgen är en viktig inriktning för Härryda kommun. I dagsläget är 93 procent av all tillsvidareanställd personal inom vård och omsorg samt funktionsstöd utbildad.

Härryda kommun deltar även i regeringens satsning ”Äldreomsorgslyftet”länk till annan webbplats som innebär att ytterligare tio medarbetare ges möjlighet att utbilda sig till undersköterska på betald arbetstid.

Läs mer om vård och omsorgsutbildningen i Vuxenutbildningens regi länk till annan webbplats

Linn Palokangas och Matilda Hertram tillsammans med läraren Boel Samuelson

- Många av eleverna har en lång, viktig, praktisk erfarenhet. Vidareutbildningen gör att de blir ännu bättre på sitt jobb – allt från att tidigare kunna upptäcka symtom till att ge ett bättre och mer professionellt bemötande, säger Boel Samuelsson, lärare på vård och omsorgsutbildningen. Här flankerad av Linn Palokangas och Matilda Hertram.

Kontakt

Boel Samuelsson, lärare på vård och omsorgsutbildningen i Härryda kommun
031-724 61 86länk till annan webbplats
boel.samuelsson@harryda.se