14 januari 2021
Lyssna

Vaccinet är här!

Vaccinationsspruta

Äntligen kom vaccinet och på tre dagar har kommunens sjuksköterskor varit runt och vaccinerat personer på våra äldreboenden samt personer som har kommunal hälso- och sjukvård.

Härryda kommun följer regionens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer om prioriteringsordning för vaccinering (se nedan). Det innebär att personer som bor på äldreboenden samt de som har kommunal hälso- och sjukvård ska erbjudas vaccin först. Det är kommunens ansvar att hantera dessa vaccinationer och under tre intensiva dagar i vecka två har cirka 450 personer vaccinerats av kommunens sjuksköterskor.

– Samarbetet har fungerat utmärkt och alla har varit väl förberedda. Till exempel såg personalen på äldreboendena till att brukarna bar kortärmat denna dag. En detalj kanske, men väl så viktig för att vaccineringen skulle kunna ske så snabbt och smidigt som möjligt, säger Carina Fransson, verksamhetschef för hälsa och bistånd, där sjuksköterskeenheten ingår.

Alla som vaccineras ska få två doser och det ska gå tre veckor mellan doserna. Ungefär en vecka efter sista dosen har kroppen byggt upp ett fullgott skydd.

Prioriteringsordning för vaccinering

Rekommendationerna från regionen och Folkhälsomyndigheten är att de som har störst behov av att skyddas mot att bli allvarligt sjuka ska få vaccin först.

Priogrupp 1:

Du som ingår i dessa grupper kommer att bli kontaktad när det är dags för din vaccination. Övriga grupper kan ännu inte boka tid.

 • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemsjukvård (kommunen ansvarar). Sker vecka 2.
 • Personer som bor med någon som har hemsjukvård (kommunen ansvarar). Påbörjas vecka 2.
 • Personal som arbetar nära dessa personer (kommunen ansvarar). Sker vecka tre.
 • Personer som har hemtjänst (primärvården ansvarar).
 • Vuxna som bor med någon som har hemtjänst (primärvården ansvarar).
 • Prioriterad sjukvårdspersonal (primärvården och sjukhusen ansvarar).

Priogrupp 2-3

Du som ingår i dessa grupper kommer att bli kontaktad när det är dags för din vaccination. Vaccinationerna beräknas påbörjas i februari-mars. Övriga kan ännu inte boka tid.

Mer info: 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats

 • Övriga personer som är 70 år och äldre, där de äldsta vaccineras först.
 • Vuxna som får insatser enligt LSS. Gäller även vuxna som har beslut om assistansersättning.
 • Personal inom vård och omsorg, inklusive LSS.
 • Patienter knutna till specialistmottagningar, så kallade medicinska riskgrupper.
 • Övriga personer, som är 18–69 år och tillhör en riskgrupp.

Priogrupp 4:

 • Övriga vuxna personer som inte tillhör en riskgrupp.

Inom varje fas kan de olika grupperna vaccineras parallellt.

Gott samarbete mellan kommun och primärvård

Det är många aktörer som är inblandade i planeringen och genomförandet av vaccinationerna. Därför är det mycket viktigt att samarbetet mellan kommun och primärvård fungerar väl - och det gör det i Härryda kommun.

Kan inte besvara enskilda frågor

Vi kan inte besvara enskilda frågor om när övriga personer i våra verksamheter eller invånare kommer att vaccineras utan hänvisar till webbsidorna nedan.

Läs mer om vaccinationen på Vårdguiden 1177länk till annan webbplats

Läs mer om vaccinationen på Folkhälsomyndigheten.selänk till annan webbplats

Kontakt

Carina Fransson, verksamhetschef för hälsa och bistånd
031-724 61 00 (växel)
carina.fransson@harryda.se