11 mars 2021
Lyssna

Vaccineringen i fas 1 är avklarad

en person får en spruta med vaccin i armen.

Tack vare de senaste dagarnas vaccinleveranser har nu även personer med hemtjänst fått sin första dos. Det innebär att alla målgrupper i fas 1 erbjudits vaccin mot covid-19 och fått en eller båda sina doser.

– Det känns skönt att bocka av denna fas och därmed även kommunens ansvar för vaccineringen. Jag tycker att det har fungerat mycket bra. När vi väl fick vaccin, så vaccinerade våra sjuksköterskor brukarna på äldreboenden och inom hemsjukvård snabbt och effektivt. Nu återstår bara andra dosen för en del av medarbetarna, säger Carina Fransson, verksamhetschef för hälsa och bistånd i Härryda kommun, och betonar att samarbetet med vårdcentralerna fungerar mycket bra.

Vaccinerade målgrupper i fas 1:

  • Personer som bor på äldreboenden eller som har hemsjukvård (kommunens ansvar). Klart.
  • Personer som bor med någon som har hemsjukvård (kommunens ansvar). Klart.
  • Prioriterad personal (kommunens ansvar). Ett antal medarbetare som ska få sin andra dos återstår.
  • Personer som har hemtjänst (vårdcentralernas ansvar). I princip klart.
  • Vuxna som bor med någon som har hemtjänst (vårdcentralernas ansvar). I princip klart.

Tillgång på vaccin sätter takten för fas 2

Även fas 2 har påbörjats. Här ingår personer över 65 år, där de äldsta erbjuds vaccin först. Vaccineringen utförs av den vårdcentral där man är listad och vaccinationerna sker i takt med att vaccinet levereras, vilket kan ske med kort varsel.

Vykort till personer som är över 85 år

Ett vykort med information om vaccinering mot covid-19

Klicka på kortet för att läsa.

Under vecka tio skickar Västra Götalandsregionen ut ett vykort till personer som är 85 år och äldre med information om att de kommer att kontaktas via telefon för bokning av vaccination. På vykortet finns också information om hur man ska undvika att bli lurad av bedragare.

Andra målgrupper kan ännu inte boka

När vårdcentralerna får mer vaccin, så kommer det att gå och att boka tid för vaccination även för personer som är 65 år eller äldre. Information om när och hur bokning kan ske kommer att finnas på din vårdcentrals webbplats. Om du inte har möjlighet att boka tid via internet kommer du att kunna ringa din vårdcentral och boka vaccinationstid.

Snabbtester och karantän - åtgärder för att stoppa smitta

Även om vaccinationen av de sköraste är slutförd bibehålls rutiner och skyddsåtgärder inom Härryda kommuns verksamheter. Personalen utför ett snabbtest inför varje arbetspass för att säkerställa att de inte bär på smitta. Av de cirka 1 500 tester som tas varje vecka har totalt fyra varit positiva under de dryga tre veckor som rutinen varit i gång.

I slutet av februari infördes ännu en åtgärd för att minimera risken för att smitta tar sig in på boendena. Den innebär att brukare som kommer från sjukhus mellanlandar på en särskild enhet innan testresultat och inkubationstid gör det säkert att flytta vidare till korttidsplats eller äldreboende.
– Den senaste veckorna har vi inte haft någon smitta på våra äldreboenden, vilket vi är mycket lättade över. Vaccinet och våra noggranna rutiner har gett effekt, säger Carina Fransson.

Kontakt

Carina Fransson, verksamhetschef för hälsa och bistånd
031-724 61 00 (växel)
carina.fransson@harryda.se