Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
24 mars 2020

Tryggare för sjuka äldre att vårdas i hemmet 

Läkare tar blodtryck på en person

Sjuka äldre bör undvika sjukhus och kan vårdas tryggare i sina hem. Det budskapet går nu kommuner, sjukhus och primärvården i Göteborgsregionen ut med för att skydda personer i riskgrupper från att bli smittade av coronaviruset.
– Vi har en bred kompetens för detta och kan ge en god avancerad vård i hemmet, säger Lena Lager, socialchef i Härryda kommun.

Uppmaningen att undvika sjukhus gäller framförallt för så kallade sköra äldre, vilket innebär personer som är äldre än 70 år eller som har bakomliggande sjukdomar. Dessa patienter finns oftast i kommunens äldreomsorg och vårdas redan idag i stor utsträckning i sina hem med hjälp av hemtjänst och hemsjukvård.

- Det finns en allmän uppfattning bland patienter och anhöriga att det är tryggare att vårdas på ett sjukhus. Vi strävar alltid efter en säker vård på patientens villkor och oftast sker den bäst i hemmet. Och just nu kan det vara direkt olämpligt för många inom denna patientgrupp att vara på ett sjukhus, säger Lena Lager.

Provtagningar eller dropp i hemmet

Den rådande situationen innebär att patienter i större utsträckning ska får vård i sitt hem. Idag kan man till exempel få provtagning, behandling med antibiotika eller dropp i sitt hem utan att behöva åka in till ett sjukhus. Enligt Lena Lager finns det en god beredskap inom Härryda kommun och det behövs inga omprioriteringar i nuläget för att klara vården i hemmet.

- Vi klarar detta med de resurser som finns. Det finns en tät samverkan mellan kommunen, sjukhus och vårdcentraler att ge avancerad vård i hemmet i större utsträckning och alla står bakom detta.


Läs mer om detta i ett pressutskick från organisationen Kommun och sjukvård Samverkan i Göteborg. Pdf, 254.9 kB.


Fakta om vårdsamverkan i Göteborgsområdet

I organiseringen Kommun och sjukvård Samverkan i Göteborgsområdet möts chefer från regionens hälso- och sjukvård, tandvård, kommunal vård och omsorg, socialtjänst samt skola för att skapa förutsättningar att ge personer som behöver insatser från både kommun och region bästa möjliga vård, stöd och omsorg. I Göteborgsområdet ingår Göteborg, Mölndal, Härryda, Partille och Öckerö. Du hittar mer information på www.vardsamverkan.se/goteborgsomradet. Länk till annan webbplats.


Kontakt

Lena Lager, socialchef Härryda kommun
lena.lager@harryda.se