8 maj 2020
Lyssna

Tryggare bemanning i kommunens vård och omsorg

Härryda kommun är som en av de första kommunerna i Västra Götalandsregionen igång med att medicinskt testa vissa medarbetare för covid-19. Syftet är att personal snabbare och säkrare ska kunna komma tillbaka i arbete, särskilt inom de kommunala vård- och omsorgsverksamheterna. Sjuklön för timanställda minskar också risken att någon går till jobbet trots sjukdomssymtom.

– Vi behöver friska medarbetare på arbetet, särskilt i kommunens vård- och omsorgsverksamheter, säger Lena Lager, chef för sektorn för socialtjänst. Ökad möjlighet till sjuklön för timanställda och provtagning av personal för covid-19 är två viktiga åtgärder som jag är glad att vi kunnat få till såhär snabbt.

Begränsad grupp som provtas

Provtagningen av personal sker genom vårdsamverkan i Västra Götalandsregionen. Härryda kommun var med som en av tre pilotkommuner när provtagningen startade den 22 april. Provtagningen för covid-19 är ännu inget som är till för alla medarbetare, utan rör verksamheter där bemanningsläget är kritiskt – främst inom vård och omsorg. Sektorschefen för socialtjänst beslutar om en verksamhet är aktuell för provtagning. Anledningen är att det inte finns testkapacitet för fler.

Provtagning ger effekt

Testet riktar sig till medarbetare som är sjukskrivna och hemma, men har så milda symtom att de i normala fall skulle ha arbetat. Om testet visar att de inte har covid-19, kan de efter dialog med sin chef återvända till sin arbetsplats när de är symtomfria.

Carina Fransson, verksamhetschef hälsa och bistånd, samordnar provtagningen gentemot vårdsamverkan i Västra Götalandsregionen:

– Det här är en möjlighet för oss att bättre trygga vår bemanning i just nu utsatta verksamhetsområden. Tillsammans med ett par andra kommuner är vi först ut med detta och vi kan redan se effekt, genom att medarbetare kunnat komma tillbaka i arbete.

Sjuklön minskar risk för smitta

Timanställda utgör en viktig del av personalstyrkan inom bland annat kommunens socialtjänst, där vård och omsorg samt funktionsstöd ingår. Det är av yttersta vikt att timanställda, precis som alla andra, stannar hemma vid minsta symtom, för att skydda äldre och riskgrupper. Härryda kommun har nu därför tillfälligt justerat i villkoren för sjuklön, så att ingen ska gå till jobbet trots förkylningssymtom, på grund av att den inte har råd att vara hemma. Så långt det är möjligt anställs timvikarier också för minst en månad, vilket ger rätt till sjukersättning

Läs mer om sjuklön för timanställda under harryda.se/timvikarier

Vem kan provtas för covid-19?

Provtagningen är till för medarbetare inom Härryda kommun och är särskilt till för att trygga bemanningen inom sektorn för socialtjänst. Det är sektorschefen som beslutar inom vilka verksamheter det är aktuellt med provtagning.

Medarbetaren måste ha giltigt personnummer samt BankID för att kunna ta del av provresultatet. Medarbetaren ska under mer än 24 timmar haft:

 • milda symtom/förkylningssymtom
 • må så bra att hen i vanliga fall (när det inte var aktuellt med corona-pandemin) skulle ha arbetat

Hur går provtagningen till?

 1. Chefen kontaktar medarbetaren som uppfyller kriterierna för provtagning och undersöker om hen är intresserad av att göra ett egentest. Vill medarbetaren testa sig skickar chefen ett mejl om samtycke som medarbetaren får bekräfta.
 2. Egentestet levereras till dörren hos medarbetaren av Härryda kommuns ombud och innehåller instruktioner om hur egentestet ska utföras.
 3. Medarbetaren registrerar sig för egentest via en mobiltelefon och Bank-ID. Därefter utför och försluter medarbetaren egentestet enligt bifogad instruktion.
 4. Ombudet väntar medan medarbetaren utför testet. Medarbetaren ställer det utförda egentestet utanför sin dörr när det är klart.
 5. Ombudet paketerar testet och ser till att det lämnas in för analys.
 6. Medarbetaren får provsvaret via direkttest.se. Ett SMS skickas till medarbetaren som sedan kan logga in med Bank-ID för att ta del av sitt provsvar.
 7. Medarbetaren kontaktar sin chef för att delge provsvar när detta har anlänt.
 8. Vid negativt provsvar kan medarbetaren återgå i tjänst efter dialog med ansvarig chef.

Vid positivt provsvar:

 • måste medarbetaren följa förhållningsorder enligt smittskyddslagen. Medarbetaren får information kring åtgärderna via ett så kallat smittskyddsblad direkt till sin mobil via direkttest.se
 • stannar hen hemma tills efter minst två symptomfria dagar. Om rethosta kvarstår två dygn efter övrig symtomfrihet, ska man vara hemma tills det gått sju dagar sedan symtomdebut.
 • Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktar medarbetaren 1177 eller sin ordinarie vårdcentral/behandlande läkare.

OBS! Medarbetare som inte ska genomföra egentest:

 • Medarbetare med mer påtagliga symtom ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendation om att stanna hemma till efter minst två symptomfria dagar. Om rethosta kvarstår två dygn efter övrig symtomfrihet, ska man vara hemma tills det gått sju dagar sedan symtomdebut. De behöver inte egentest för att återgå i tjänst, ens om de haft verifierad covid-19 infektion.
 • Medarbetare som varit hemma till och med två dagars symtomfrihet behöver inte genomföra egentest innan de återgår i tjänst.


Läs mer

Mer information om provtagningen av medarbetare genom vårdsamverkan i Västra Götalandsregionen hittar du på https://www.vardsamverkan.se/nyheter/egentest-for-medarbetare-som-utfor-kommunal-vard--och-omsorg-samt-socialtjanst/länk till annan webbplats

På sidan harryda.se/coronalänk till annan webbplats hittar du samlad information om hur Härryda kommun arbetar utifrån coronapandemin.

Kontakt

Lena Lager, sektorschef
031-724 61 00länk till annan webbplats (växel)
socialtjansten@harryda.se

Carin Fransson, verksamhetschef hälsa och bistånd
031-724 61 00länk till annan webbplats (växel)
carina.fransson@harryda.se