21 april 2021
Lyssna

Tre föreläsningar med tips till tonårsföräldrar

Är du tonårsförälder och oroar dig för hur ditt barn påverkas i spåren av pandemin? Vill du ha tips och råd om hur du kan möta din tonåring i samtalen därhemma? Under våren livesänds en serie spännande och kostnadsfria föreläsningar med fokus på dialog, alkohol, droger och pandemins effekter på unga.

Föreläsningarna är kostnadsfria och sänds live via Microsoft Teams. Föreläsningarna kommer inte att vara tillgängliga i efterhand.

20 maj - Hur kan vi prata om narkotika

Erik Leijonmarck

Erik Leijonmarck

Erik Leijonmarck har mångårig erfarenhet av arbete med frågor som rör cannabis och andra droger. Erik föreläser den här kvällen för föräldrar om drogers påverkan på den unga hjärnan och om de krafter som vill tjäna pengar på att göra unga människor till konsumenter av narkotika. Om beroendets mekanismer och om två ytterligare skäl för unga att avstå droger - att de bidrar till allvarlig kriminalitet och miljöförstöring.

Föreläsningen var planerad till 27 april, men på grund av tekniska fel flyttas föreläsningen till den 20 maj kl 18.00.

26 maj - Att möta barn och tonåringar i en lågintensiv kris

Mia Börjesson

Mia Börjesson

När inga klara svar finns att ge så kan det i värsta fall leda till skuldbeläggande och syndabockstänkande och ibland till hopplöshet och vanmakt. Därmed är det viktigt att föräldrar och andra viktiga vuxna som möter ungdomar är förberedda och har kunskaper kring lågintensiva kriser.

Mia Börjesson är utbildad socionom, har examen i Handledning i psykosocialt arbete vid Göteborgs Universitet samt en master i socialt arbete, med mångårig erfarenhet av att arbeta med tonåringar och deras närstående enskilt och i grupp. I tjugo år arbetade hon som klinisk socionom inom kommunal verksamhet, bland annat som ungdomssekreterare och kurator på ungdomsmottagning.

Föreläsningen sänds live den 26 maj kl 18.00.

8 juni - Dialogen hemma och betydelsen för ungas psykiska hälsa

Sabina Kapetanovic

Sabina Kapetanovic

Sabina Kapetanovic är lektor i psykologi vid Högskolan Väst. Hennes forskningsområden berör föräldrabarnrelationer och mer specifikt vilken betydelse som kommunikationen mellan föräldrar och tonåringar har för utveckling av ungdomars riskbeteenden.

I denna föreläsning kommer Sabina att berätta om föräldraskap och vikten av dialog mellan föräldrar och tonåringar, bland annat med utgångspunkt från studier från projektet LoRDIA, som ungdomar från Härryda kommun deltagit i.

Föreläsningen sänds live den 8 juni kl 18.00.

 

Kontakt

Elin Wallner, verksamhetsutvecklare
elin.wallner@harryda.se