Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
6 mars 2018

Tilldelningsbeslut om driftentreprenad av nytt äldreboende

Kommunstyrelsen har beslutat att efter genomförd upphandling teckna avtal med Attendo Sverige AB för driftentreprenad av äldreboende som ska byggas i Mölnlycke.

I samband med budget 2017-2021 beslutade kommunfullmäktige att all ny verksamhet ska prövas om den kan utföras av annan utförare för att komplettera befintlig verksamhet.

Som en följd av detta fick förvaltningen i uppdrag att, på marknadsmässiga grunder, sälja en del av marken på Säteriets bostadsområde i Mölnlycke (Härryda Råda 1:9) för byggnation av ett nytt äldreboende.

Härryda kommun har genomfört en upphandling av driftentreprenad av äldreboendet, där villkor ställts på leverantören att köpa marken och uppföra boendet. Beslutet att utse Attendo Sverige AB som leverantör fattades vid kommunstyrelsens möte 5 mars 2018.

Drivs på uppdrag av Härryda kommun

Attendo Sverige AB ska driva äldreboendet på uppdrag av Härryda kommun, vilket bland annat innebär att vi kommer att ställa samma höga kvalitetskrav på detta boende som på våra övriga. Härryda kommun ska enligt avtalet köpa platser på boendet under avtalstiden som är tio år. Preliminärt startdatum är 1 juni 2022.

Ny detaljplan krävs

För att möjliggöra byggnation krävs en ny detaljplan. Attendo Sverige AB ska medverka i detta arbete som leds av Härryda kommun. Detaljplanen kan eventuellt skapa möjligheter för ytterligare bostäder eller annan bebyggelse.

Kontakt

Lena Lager, socialchef
lena.lager@harryda.se
031-724 61 00 (kontaktcenter)