Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
26 september 2019
Lyssna

Tilldelningsbeslut om driftentreprenad av Hjortens gruppbostad och dagliga verksamhet

Efter genomförd upphandling beslutade kommunstyrelsen den 25 september att teckna avtal med Nytida AB för driftentreprenad av Hjortens gruppbostad och dagliga verksamhet i Mölnlycke.

På uppdrag av välfärdsnämnden har sektorn för socialtjänst i samråd med funktionen för ekonomi och upphandling, samt personalfunktionen genomfört en upphandling av leverantör till Hjortens gruppbostad och Hjortens dagliga verksamhet i Mölnlycke

Om ingen begäran av överprövning görs kan arbetet med en övergång av verksamheten till Nytida AB påbörjas. Övergången planeras kunna ske under våren 2020.

Kontakt

Lena Lager, socialchef
lena.lager@harryda.se
031-724 61 00 (växel)