Kontakt
Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
12 januari 2016
Lyssna

Studiebesök från Estland

En delegation från den estniska staden Tartu besökte i torsdags Härryda kommun för att studera flyktingmottagning.

Besöket på torsdag 14 januari arrangeras av GR, Göteborgsregionen kommunalförbund, och totalt nio chefer från socialtjänsten i estniska Tartu kommer till Härryda. Tartu är Estlands nästa största stad, med cirka 100 000 invånare, och ligger i östra Estland.

Först kommer delegationen att göra ett studiebesök på ett boende för ensamkommande här i kommunen, innan de får information om hur Härryda kommun arbetar med flyktingmottagande och försörjningsstöd.

– Det ska bli väldigt spännande att träffa kollegor från andra länder och ha en dialog med dem utifrån socialt arbete. Jag har väldigt liten kännedom om hur deras flyktingmottagande ser ut, jag ser fram emot att höra hur de ser på det, säger Lena Lager, sektorschef för socialtjänst i Härryda kommun.

Kontakt

Lena Lager
Chef för sektorn för socialtjänst
031-724 61 52
lena.lager@harryda.se