12 april 2022

Stort behov av fler familjehem

Barn och vuxen pratar vid ett bord

Foto: Scandinav/Plattform

Härryda kommun behöver fler familjer och personer som kan ta emot ett barn eller en ungdom i sitt hem.
– Vi rustar oss för att det kan komma fler ensamkommande från Ukraina, samtidigt som vi har barn och ungdomar som redan väntar på placering, säger Linda Dalenius, enhetschef för familjestöd och familjehem i Härryda kommun.

I nuläget finns ett 70-tal flyktingar från Ukraina i Härryda kommun. En del har tagit sig hit på egen hand och bor hos släktingar och vänner. Andra har placerats på Migrationsverkets upphandlade boende i Hindås. Via Migrationsverket har det även kommit ett fåtal ensamkommande barn som placerats i något av Härryda kommuns familjehem.

Färre intresseanmälningar senaste tiden

– Sedan flyktingströmmen från Ukraina startade har vi fått in betydligt fler intresseanmälningar än vanligt om att bli familjehem, och det är vi tacksamma för. Den senaste tiden har dock inflödet minskat och därför vill vi påminna om att behovet av familjehem fortfarande är stort, även om andelen barn från Ukraina är högst osäkert, säger Linda Dalenius.

Ett familjehem utreds alltid och inte sällan har familjen/personen en föreställning om barnet de vill ta emot eller hur upplägget ska vara. Även om det under utredningens gång inte faller ut som man tänkt sig från början så kan det bli väldigt bra ändå; som familjen som ville ta emot ett litet barn från Ukraina, men istället blev det en tonåring från Nordafrika - något som visade sig fungera mycket bra.

Familjehem eller kanske kontaktfamilj?

Ett familjehem kan bestå av en familj med eller utan barn. Du kan också vara ensamstående. Det viktigaste är att du har en stabil livssituation, tid och engagemang samt kan erbjuda barnet trygghet och omsorg.

– För den som vill finnas till för ett barn men kanske inte kan eller vill göra det på heltid kan kontaktfamilj vara en variant. Då tar du emot barn eller ett syskonpar en till två helger i månaden. Behovet är stort även här, säger Linda Dalenius.

Information och intresseanmälan om att bli familjehem eller kontaktfamilj

Härryda kommuns information med anledning av kriget i Ukraina