2 april 2020
Lyssna

Stödlinje för äldre och andra riskgrupper

Nu utökar Härryda kommun stödet till personer över 70 år eller som tillhör någon av riskgrupperna för coronaviruset. Förutom stödsamtal erbjuds även praktisk hjälp som till exempel att handla mat.

Enligt Folkhälsomyndigheten bör personer över 70 år och de som tillhör andra riskgrupper begränsa sina fysiska kontakter. De bör avstå från att åka kollektivt, handla i butiker eller vistas på andra platser där människor samlas.

Stödlinje för personer som saknar nätverk

För personer i riskgrupperna som saknar familj, grannar och vänner som kan vara behjälpliga startar Härryda kommun nu en stödlinje.

- Vi vänder oss till dem som behöver hjälp med att handla mat, få hem mediciner eller något annat viktigt som gör att de klarar vardagen. Genom att ringa vår stödlinje eller fylla i ett formulär på hemsidan, så kan vi hjälpa till, säger Malin Borg, chef för hälsofrämjande enheten i Härryda kommun, som fått i uppdrag att organisera stödet.

Genom stödlinjen kan du exempelvis få hjälp att handla.

Samverkan med andra aktörer kan bli aktuellt

Hur stort behovet är, är svårt att förutse. Hittills har medarbetarna på enheten hanterat de förfrågningar som kommit in. Om behovet visar sig vara större än vad enheten mäktar med finns en samverkan med andra aktörer som kan hjälpa till.

Kontakt

Malin Borg, enhetschef, hälsofrämjande enheten
031-724 65 76
malin.borg@harryda.se