Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
8 juni 2018
Lyssna

Stenbrottets servicebostad invigd

Från vänster: Christer Björkman och Viktor Larsson, verksamhetschefer på Attendo, Maria Kornevik Jakobsson, kommunfullmäktiges ordförande samt Lena Lager, socialchef i Härryda kommun.

Härryda kommuns första servicebostad i extern regi drivs av Attendo. Måndag 4 juni invigdes verksamheten tillsammans med brukare, anhöriga och personal.

Stenbrottet heter det nya bostadsområdet som växer fram öster om Mölnlycke centrum. I de tre nybyggda husen ryms drygt 120 lägenheter, varav de flesta är hyresrätter.

I husen ryms även en servicebostad med åtta mindre lägenheter som är utspridda i husen. Lägenheterna vänder sig till brukare som behöver stöd i sitt boende. Några av dem var på plats när verksamheten invigdes 4 juni och en av dem som passade på att hälsa de förväntansfulla hyresgästerna välkomna var kommunfullmäktiges ordförande Maria Kornevik Jakobsson (C).

- Det känns väldigt roligt att vara här och se hur fint det blev. Många av er som ska flytta in har jag träffat tidigare och jag önskar er lycka till och hoppas att ni kommer att trivas här.

Stenbrottet är den första servicebostaden i Härryda kommun som drivs av en extern aktör. Lena Lager, socialchef, betonade dock att Härryda kommun tar lika stort ansvar för boendet som för övriga som kommunen driver i egen regi.

- Det ska inte vara någon skillnad för dig som brukare. Du ska få stöd och hjälp utifrån dina behov. Vi har goda erfarenheter av Attendo och jag tycker det ska bli kul att jobba ihop och hoppas att vi kan lära av varandra.

Fakta
Servicebostad är ett boendealternativ för personer som har stort behov av närhet till personal men till viss del klarar ett enskilt boende. I närheten finns en kontaktlägenhet med gemensamhetsytor. Verksamheten är bemannad dygnet runt.

Kontakt

Elin Hjalmarsson, utvecklingschef
031-724 61 22
elin.hjalmarsson@harryda.se

Ett av de tre nya bostadshusen i Stenbrottet.

Invigningsfikan smakade gott i värmen.