21 september 2022

Specialiserad palliativ vård erbjuds i hemmet

Vårdpersonal som håller i brukares händer.

Foto: Mostphotos

En ny modell för specialiserad palliativ vård i hemmet införs i Härryda kommun. Modellen är gemensam för hela regionen och innebär att svårt sjuka patienter i livets slutskede kan erbjudas en omfattande och trygg vård i sin hemmiljö.

Den nya modellen, som införs från och med 26 september, innebär att patienter med svår sjukdom och som befinner sig i livets slutskede kan vårdas hemma av mobila team med specialkompetens inom palliativ vård. De så kallade palliativa resursteamen utgår ifrån Sahlgrenska universitetssjukhuset och består av läkare, kuratorer och sjuksköterskor.

- Det nya arbetssättet skapar ett ännu tätare samarbete mellan sjukhus, vårdcentraler och kommunal hälso- och sjukvård, vilket är positivt. Många svårt sjuka patienter vill helst tillbringa den sista tiden i sitt eget hem och nu kan hemsjukvården samarbeta med det palliativa resursteamet för att erbjuda den möjligheten, säger Carina Fransson, verksamhetschef för hälsa och bistånd i Härryda kommun.

Jämlik vård som är tillgänglig för fler

De palliativa resursteamen tar över det medicinska ansvaret från primärvården och är ett stöd till hemsjukvården där patienten ska vara inskriven.
- Det är behovet av vård som styr, inte boendeform eller diagnos. Vår egen personal kommer även fortsättningsvis att utföra den största delen av vården, med stöd av de mobila teamen. Vi kompletterar varandras kompetenser och tillsammans kan vi göra ännu mer för patienterna och deras närstående, säger Linda Modig, specialistsjuksköterska inom palliativ vård i Härryda kommun.


Planering för införandet av den nya modellen har pågått under ett drygt år och på olika nivåer.
- Vi har sett över och anpassat rutinerna till det nya arbetssättet och ser nu fram emot att komma igång, säger Linda Modig.

Samma modell inom hela regionen

I våras började Göteborgs stad att arbeta enligt modellen och under hösten införs den i Härryda, Mölndal, Partille och Öckerö. Övriga kranskommuner arbetar redan enligt modellen, vilket betyder att hela Göteborgsregionen från och med i höst kommer att arbeta på samma sätt.

Specialiserad palliativ vård på Västra Götalandsregionens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Carina Fransson, verksamhetschef för hälsa och bistånd
031-724 61 57
carina.fransson@harryda.se

Linda Modig, specialistsjuksköterska inom palliativ vård
031-724 84 71
linda.modig@harryda.se